KONINKLIJKE WANDELSPORTVERENIGING DE HEIKNEUTERS GENK

DATAREGISTER: verwerking van persoonsgegevens

SONY DSC

 

Naam van de vereniging die de verwerking van de persoonsgegevens onderschrijft.

            Koninklijke Wandelsportvereniging De Heikneuters Genk vzw.

            Maatschappelijke zetel: Neerzijstraat 117 te 3600 Genk

Groep van personen waarvan persoonsgegevens worden verwerkt door de vereniging.

            Alle personen die hun lidmaatschap bij KWSV De Heikneuters Genk vzw jaarlijks hernieuwen na betaling van het lidgeld.

Welke persoonsgegevens worden bewaard?

 •  Naam
 • Voornaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Nationaliteit
 • Geslacht
 • Telefoonnummer / GSM
 • Emailadres
 • Lidnummer bij Wandelsport Vlaanderen

Waar worden de persoonsgegevens bewaard?

 1. In een Excell-bestand bij de secretaris van KWSV De Heikneuters Genk.
 2. In een Drive-bestand.

Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens?

 1. Secretaris als databeheerder.
 2. Voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur na aanmelding met een paswoord in een Drive-bestand van Google.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

 • De ledenlijst wordt elk jaar hernieuwd na betaling van het lidgeld
 • De lijst met de niet-betaalde leden blijft 3 jaren bewaard na het einde van het lidmaatschap.

Worden de persoonsgegevens beschermd of beveiligd?

 • Fysiek bevinden zich de persoonsgegevens in een Excell-bestand van de clubcomputer welke in het bezit is van de secretaris.
 • Enkel de leden van de Raad van Bestuur kunnen na inloggen met een paswoord het ledenbestand in het Drive-bestand van Google raadplegen.

Waarvoor worden de persoonsgegevens juist gebruikt?

 • Informeren: versturen van ledenblad, nieuwsbrief, uitnodigingen.
 • Contact over clubgebonden informatie.
 • Aanmelding bij Wandelsport Vlaanderen voor het opmaken van de lidkaart.

Worden de persoonsgegevens doorgegeven?

 • Buiten Wandelsport Vlaanderen wordt aan geen enkele persoon of instantie persoonsgegevens doorgegeven.
 • Voor het opmaken van de lidkaart, de verzekering en het tijdschrift van Wandelsport Vlaanderen beperkt KWSV De Heikneuters Genk zich tot het inbrengen van volgende gegevens in het ledenregistratiebestand bij Wandelsport Vlaanderen:
  • Naam
  • Voornaam
  • Geboortedatum
  • Adres
  • Geslacht
  • Nationaliteit
  • Datum van aansluiting

Wordt er toestemming gevraagd?

Van zodra een nieuw lid zich inschrijft geeft hij / zij daarmee ook te kennen akkoord te gaan om zijn/ haar persoonsgegevens te gebruiken om de aansluiting bij Wandelsport Vlaanderen te registreren en dat KWSV De Heikneuters Genk deze gegevens mag gebruiken voor clubgebonden communicatieve doeleinden.

Zijn de leden op de hoogte over de bescherming van hun persoonsgegevens?

 1. Op de website van de vereniging: heikneuters.be kan deze pagina door iedereen geraadpleegd worden.
 2. Leden kunnen ten allen tijde hun bemerkingen doorgeven aan de voorzitter en/of secretaris.

Opgemaakt te Genk op 25 oktober 2019 na instemming en goedkeuring door de Raad van Bestuur.