KONINKLIJKE WANDELSPORTVERENIGING DE HEIKNEUTERS GENK

NUTTIGE CLUBINFORMATIE

Terril_01

Het zijn niet de bergen die het wandelen moeilijk maken, maar het steentje in je schoen

(Muhammad Ali)

Van waar komt de naam van onze wandelclub?

Het van Dale groot woordenboek verwijst voor “kneut” in eerste instantie naar een zangvogeltje, ook wel barmsijsje genaamd. Bij vogelliefhebbers ook wel als  “kneu” gekend. 

Het vogeltje behoort tot de familie van de vinken.

Het is een klein en levendig vogeltje met een bruin gestreept verenkleed, een rood kopje en zwarte kin en trekt in de winter meestal weg. Op de vlag en banners van de wandelcub zul je het silhouet van dit vogeltje herkennen.

Vlag

Het woord “Heikneuter” werd in de volksmond ook gebruikt om iemand aan te duiden die als boer de zanderige grond rond zijn hoeve probeerde te bewerken.

Omdat de Genkenaren vóór de exploitatie van de mijnen door de omliggende dorpen en steden als keuterboeren werden beschouwd, kregen ze de scheldnaam “Heikneuter”. Na de economische bloei van Genk, werd de naam “Heikneuter” enkel nog plagerig of ludiek gebruikt en koos het eerste bestuur van de wandelvereniging op 30 oktober 1971 om de club zo te noemen naar een idee van Albert Risbourg uit Beverlo.

De Lidkaart

Onze club is aangesloten bij de wandelfederatie Wandelsport Vlaanderen vzw (WSV) met als aansluitingsnummer: 2.006.

Het lidgeld dat u betaalt wordt grotendeels doorgestort aan deze federatie. Van de federatie ontvang je 5 maal per jaar het tijdschrift Walking Magazine (1 per adres).

Let wel: jouw lidkaart blijft geldig zolang je het jaarlijks lidgeld betaalt.

Op elke wandeling in Vlaanderen wordt je lidkaart gescand. Zorg dat je die steeds bij hebt als je gaat wandelen.

Het stempelboekje

Als nieuw lid krijg je gratis een eerste stempelboekje van de club. Normale kostprijs: 1€.

In het stempelboekje kun je noteren wanneer je bent gaan wandelen, hoeveel kilometer je afgelegd hebt die dag, hoeveel kilometers je dat jaar in totaal hebt gewandeld enz.

Op elke wandeling waar je je gaat inschrijven laat je in het boekje een stempel zetten en naast persoonlijke aantekeningen kun je het boekje opfleuren met stickers welke de organiserende club aanbiedt.
Elk jaar tijdens het ledenfeest worden de leden gehuldigd die de afstanden gewandeld hebben zoals opgenomen is in het huishoudelijke reglement

Stempelboekje

De wandelkaart

Stempelkaart

 

 

 

De wandelkaart welke je door de club wordt aangeboden bevat 52 stempelvakjes. De kleur van de kaart wordt om de zoveel jaren van kleur gewijzigd: blauw of geel .


Op elke wandeling waar je je gaat inschrijven laat je in een van die vakjes een stempel zetten. Op elke wandeling van de Heikneuters krijg je 2 stempels.


 

Kom je meehelpen op een wandeling welke door onze club georganiseerd wordt, verdien je ook 2 stempels.


Wanneer je kaart vol is kun je die inleveren bij de secretaris van de club en krijg je een groene waardebon in de plaats

De groene kaart of waardebon

De groene kaart welke je na inlevering van een volle wandelkaart ontvangt vertegenwoordigt een waarde van 6€.

Deze kaart (bon) kan ingeruild worden voor:

  • aankoop clubkleding;
  • aanbetaling van het lidgeld;
  • aankoop van consumptiebonnen op onze eigen wandeltochten;
  • betaling van de eendaagse busreis + de ontbrekende toeslag.

De groene kaart is onbeperkt geldig. 

Wandelen zonder betalen =  WZB

 

 

 

Onze club biedt zijn leden regelmatig aan om gratis te gaan wandelen bij bevriende clubs.

Dit wordt altijd tijdig gemeld in het ledenblad of op onze website.

Aan de inschrijvingstafel van de organiserende club vind je een formulier van de Heikneuters om daarop je naamvignet te kleven en hoef je geen inschrijfgeld te betalen.


Naamstickers kan je gratis bestellen bij onze secretaris.

De sticker die je wenst voor in je stempelboekje moet je wel zelf betalen.

Sportattest

Vanaf januari van elk nieuw kalenderjaar kan je bij de secretaris het formulier “Sportattest van de mutualiteit” vragen.

Na indienen van dit attest bij je mutualiteit stort jou mutualiteit het lidgeld terug, indien je in dat jaar geen ander sportattest bij je mutualiteit hebt ingediend waarvan het totaal bedrag niet hoger is dan 15€. Afhankelijk van je mutualiteit kan dit bedrag wel hoger zijn. Informeer je hiervoor bij jouw mutualiteit.

Je mag de teruggave van het lidgeld wel combineren met het lidgeld dat je bij een andere sportclub betaalde tot het door jouw mutualiteit toegestane maximum.

Deelname aan onze ééndags busreizen

Enkel leden aangesloten bij onze vereniging kunnen deelnemen aan de eendaagse busreizen.

De deelnameprijs wordt bij elke aankondiging van de busreis vermeld in het ledenblad. In de deelnameprijs is eveneens de inschrijving bij de bezoekende club begrepen.

Inschrijven kan bij de secretaris tijdens elke clubactiviteit. Daarnaast is het mogelijk om bij de secretaris telefonisch of via e-mail een plaats te reserveren. Indien er plaatsen vrij zijn doe je binnen 3 werkdagen een overschrijving van het verschuldigde bedrag op de rekeningnummer van de club met vermelding van je naam en de busreis waaran je wenst deel te nemen. Pas nadien is je inschrijving definitief.

Indien de bus volzet zou zijn op het moment van je aanvraag, kun je op de reservelijst geplaatst worden. In dit geval word je ten laatste 8 dagen vóór de busreis telefonisch gecontacteerd door de secretaris met de vraag of je nog wenst mee te reizen.

Enkel in dit geval wordt een uitzondering gemaakt en kun je in overleg met de secretaris op de bus alsnog je inschrijving betalen .

Hou er rekening mee dat de club je inschrijving niet kan terugbetalen, tenzij in geval van overmacht of ernstige ziekte.

Welgekome hulp tijdens een van onze activiteiten

Als je je steentje wenst bij te dragen aan het vlot verloop van een van onze activiteiten, kun je altijd contact opnemen met de voorzitter, André Bisschops (andre.bisschops@heikneuters.be) of de ondervoorziter, Arnoulda Ketelslegers (arnoulda.ketelslegers@heikneuters.be).


Als vrijwilliger kun je altijd melden op welke manier je graag tijdens een van die activiteiten wilt meehelpen. De vermelde bestuursleden zullen je graag informeren.

Tegenover je hulp staat weliswaar geen financiële vergoeding, maar de club trakteert wel al zijn vrijwilligers op een jaarlijkse daguitstap.


Onze vrijwilligers worden niet betaald.
Niet omdat ze waardeloos zijn, maar omdat ze onbetaalbaar zijn !